Budowa domu

Studnie głębinowe: cena, pozwolenie i wszystko inne co musisz wiedzieć.

Czym jest studnia głębinowa i jakie są rodzaje studni głębinowych

Wiele osób kojarzy studnie z tradycyjną wykopaną w gruncie konstrukcją zwieńczoną żurawiem lub kołowrotem. Takie elementy są charakterystyczne dla wiejskiego krajobrazu. Tego typu studnie są to tzw. studnie kopane. Generalnie możemy wyróżnić następujące rodzaje studni:

 • studnie kopane – jak wskazuje nazwa są to studnie wykopane ręcznie, przeważnie na głębokość zaledwie kilku metrów. Studnie te wewnątrz są obłożone kręgami betonowymi, co zapobiega osuwaniu się gruntu oraz zanieczyszczeniu wodami powierzchniowymi. W przywołanej na wstępie studni starego typu woda pobierana była poprzez opuszczanie wiadra. Dzisiaj wykorzystuje się w tym celu pompy.
 • studnie abisyńskie – są to studnie rurowe, składająca się z metalowych rur połączonych mufami. Rury są wkręcane lub wbijane w grunt. Studnie te pobierają wodę z głębokości od 5 do 7 metrów. Na powierzchni znajduje się mechanizm ręczny z wajchą
 • studnie wiercone, zwane również głębinowymi lub rurowymi – tego typu studnie sięgają głębszych warstw wodonośnych. Ich głębokość przekracza 10 metrów, może dochodzić nawet do 70 metrów. Studnie głębinowe wykonuje się za pomocą specjalnego urządzenia: wiertnicy. Studnia składa się z rury osłoniętej obudową z PCV lub z betonu, która dociera do warstwy wodonośnej i rury filtrującej, która wnika w głąb warstwy. Wokół rury filtracyjnej tworzy się osypkę żwirową. W warstwach bliżej gruntu znajduje się pompa głębinowa połączona z rurą stalową, która doprowadza wodę na powierzchnię. Kolejnym elementem jest instalacja rozprowadzająca wodę do budynku i opcjonalnie zbiornik hydroforowy, który stanowi swojego rodzaju bufor zapewniający odpowiednie ciśnienie wody i nieprzerwane jej dostarczanie.

Jaką pompę dobrać do studni głębinowej?

Jeżeli studnia głębinowa ma powyżej 8 metrów głębokości nie ma możliwości zassania wody i jedynym rozwiązaniem jest zastosowanie pompy głębinowej tłoczącej wodę.

Współcześnie stosowane pompy głębinowe cechują się wysoką wydajnością i sprawnością oraz dodatkowymi elementami, które chronią sprzęt przed zatarciem w skutek pracy na sucho. Podstawowymi parametrami, które należy brać pod uwagę przy zakupie tego typu urządzenia jest wysokość podnoszenia słupa wody i wydajność mierzona w litrach pompowanej wody na minutę.

Oprócz samej pompy głębinowej możemy wyposażyć się w cały zestaw złożony z  pompy, przekaźnika ciśnieniowego oraz hydroforu.

Pompy głębinowe możemy, w zależności od ich konstrukcji, podzielić na dwa typy: monoblokowe i śrubowe.

Pompy głębinowe monoblokowe

W tej konstrukcji element roboczy, wirnik (wirniki) lub ślimak jest zintegrowany z silnikiem poprzez wspólny wał napędowy.  Pompy te przeważnie są wykorzystywane do tłoczenia czystej zimnej wody, chociaż dostępne są na rynku również modele mogące pracować z wodą zanieczyszczoną lub gorącą.  Istotną zaletą tych pomp jest to, że mogą pracować zarówno w pionie jak i w poziomie. Pompy te są cenione ze względu na swoją trwałość i niezawodność. Najlepsze modele na rynku mają zastosowany płaszcz chłodzący minimalizujący ryzyko przegrzania, a ich kluczowe elementy wykonane są z odpornej na korozję stali nierdzewnej.

Pompy głębinowe śrubowe

Pompy tego rodzaju określane są mianem pomp ślimakowych, gdyż działają w oparciu o śrubę ślimakową która wymusza przepływ wody w trakcie ruchu obrotowego.  Pompa tego typu wyposażone jest w silnik „mokry”. Pompy te po za transportem wody świetnie sprawdzają się w transporcie cieczy niebezpiecznych i tych mających właściwości ścierne, gdyż w przeciwieństwie do pomp wirnikowych nie zmieniają właściwości transportowanego medium. Po za tą uniwersalnością zaletą, którą na pewno docenią właściciele studni głębinowych, jest ich kompaktowa budowa i niewielka średnica.

Etapy wykonania studni głębinowej i jej koszty.

Pierwszą decyzją jaką musimy podjąć jest wybór odpowiedniej lokalizacji. Zasadniczo studnie możemy wykonać w dowolnym miejscu w obrębie naszej posesji. Musimy jednak pamiętać o pewnych ograniczeniach wynikających z przepisów oraz względów bezpieczeństwa, które narzucają usytuowanie studni w określonej odległości od innych obiektów. Odległość między osią studni, a innymi obiektami powinna wynosić minimum:

 • 5 m od granicy działki o ile właściciel sąsiadującej posesji nie wyrazi zgody na budowę w mniejszej odległości
 • 7,5 m od rowu melioracyjnego,
 • 15 m od budynków inwentarskich i zbiorników na szambo,
 • 30 m od przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej,
 • 70 m od nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych.

Przed zleceniem budowy studni powinniśmy się upewnić na jakiej głębokości w obrębie naszej działki występuje woda. Taką ocenę hydrologiczną działki najlepiej powierzyć profesjonalnej firmie, najlepiej lokalnej która zna specyfikę okolicznych terenów. Dzięki temu upewnimy się w którym miejscu powinniśmy dokonać odwiertu i na jaką głębokość. Alternatywa w postaci licznych odwiertów próbnych może okazać się kosztowna. Niezależnie od wyboru lokalizacji próbkę wody należy poddać badaniu w celu określenia jej składu. Jest to szczególnie ważne przy wykorzystaniu wody do celów konsumpcyjnych.  Dzięki określeniu parametrów wody będziemy mogli dobrać również odpowiedni filtr do naszej studni głębinowej. Ostatnim etapem jest wykonanie odwiertu, montaż i podłączenie studni do naszej instalacji wodnej. Wybierając firmę, która będzie realizowała takie zlecenie warto zwrócić uwagę na następujące kwestie:

 • referencje innych zadowolonych klientów,
 • kompleksowość usługi; warto upewnić się czy w cenie usługi jest badanie parametrów wody i zakup pompy głębinowej oraz niezbędnych filtrów

Przejdźmy teraz do omówienia kosztów instalacji i użytkowania studni głębinowej.

Na koszty instalacji składają się:

 • koszt odwiertu– 150 – 250 zł za metr, w zależności od specyfiki gruntu, w którym dokonywany jest odwiert. Przy wierceniu w glebie kamienistej lub skalistej stawka za metr może wzrosnąć nawet do 500 zł,
 • koszt zakupu rury osłonowej – około 100 zł za metr
 • koszt zakupu pompy głębinowej – od 500 do 3000 zł w zależności od producenta i oferowanych parametrów
 • koszt zakupu zbiornika hydroforowego – od 50 do 1000 zł w zależności od pojemności
 • koszt instalacji filtrów i wykonanie przyłącza do domu – od kilkuset do kilu tysięcy złotych – trudno określić precyzyjnie zakres tych kosztów, gdyż ich wielkość będzie zależna zarówno od stopnia zaawansowania zastosowanych filtrów jak i odległości studnia od bryły domu.

Mimo, że własna studnia to oszczędność na rachunkach za wodę trzeba pamiętać że użytkowanie własnego ujęcia wody też wiąże się z pewnymi kosztami. Takimi kosztami są:

 • koszty energii elektrycznej potrzebne do zasilania pompy – około 100 zł rocznie
 • koszty badania parametrów wody – około 400 złotych; badanie możemy zlecić w laboratorium lub w stacji sanitarno-epidemiologicznej. Zaleca się wykonywanie takiego badania co najmniej raz w roku.
 • koszty niezbędnych napraw i konserwacji

Osobną kwestią są koszty administracyjne, które przybliżę w następnym rozdziale.

Pozwolenia i przepisy przy budowie studni głębinowej

W świetle obowiązujących przepisów możliwość korzystania z wód głębinowych przysługuje właścicielami gruntu i ich użytkowanie nie wiąże się z uciążliwą procedurą zgód administracyjnych.  Wystarczy zgłosić sam zamiar budowy studni głębinowej w najbliższym starostwie powiatowym. Sytuacja się zmienia przy większej, niż standardowa, głębokości studni (powyżej 30 m2) i intensywnej eksploatacji wody gruntowej, czyli przy jej deklarowanym zużyciu powyżej 5 m3 dziennie. Wówczas trzeba uzyskać pozwolenie wodnoprawne. Stosowny wniosek wraz z operatem, czyli dokumentacją techniczna oraz decyzją o warunkach zabudowy i ewentualnie decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, składamy w starostwie powiatowym  Do wydania pozwolenia wodnoprawnego niezbędne jest wniesienie opłaty urzędowej w wysokości 230 złotych.  Wówczas też musimy dokonywać stałej opłaty za pobieraną z gruntu wodę.

Czy warto zdecydować się na studnie głębinową?

Czy w obecnych czasach, gdy większość gospodarstw korzysta z dobrodziejstwa dostępu do sieci wodociągowej instalacja studni głębinowej jest uzasadniona ? Odpowiedź jest uzależniona od kilku czynników. Jednym z nich jest wielkość zużycia wody w gospodarstwie domowym i co za tym idzie wysokość rachunków za to medium. Jeżeli gospodarstwo domowe jest podłączone do sieci wodociągowej, a zużycie wody jest niewielkie i związanie jedynie z podstawowymi potrzebami, takimi jak kąpiele, utrzymanie czystości i spożycie wówczas bilans zysków w postaci dostępu do własnego, darmowego źródła wody jest niewspółmierny do kosztów z jakimi wiąże się wykonanie, wyposażenie i utrzymanie studni. Sytuacja zmienia się gdy woda w gospodarstwie jest zużywana w znacznej ilości i służy również do nawadniania ogrodu, jest wykorzystana w zraszaczach czy przydomowych basenach. W takiej sytuacji koszt budowy studni może się zwrócić już po kilku latach. Osobną kwestią są parametry wody i jakość jej przesyłania w ramach ogólnodostępnej sieci. Może się zdarzyć, że występują przerwy w dostawie wody, a jej jakość jest niezadowalająca w skutek wysokiego stężenie chloru, znacznej twardości, itp. Wówczas alternatywa w postaci własnego głębinowego ujęcia wody może być niezbędna i trudna do przecenienia. Może się również zdarzyć, że montaż studni głębinowej nie jest alternatywą, a koniecznością. Tak jest w sytuacji, gdy posesja nie jest podłączona do sieci wodociągowej, a koszt realizacji takiego podłączenia jest bardzo wysoki. Na ten koszt składa się opłata za wykonanie projektu instalacji (ok. 1000 zł) oraz koszt samego przyłącza w wysokości 200 – 400 zł za metr. Jeżeli Twój dom ma być ucieczką od zgiełku miasta, jest usytuowany w dużej odległości od innych zabudowań i  przyłącza wodociągowego, studnia głębinowa i własny system dystrybucji wody może okazać się niezbędny.