Fotowoltaika

Mój prąd 4.0 – ile wynoszą dopłaty w 2022?

Nowy system rozliczeń dla prosumentów zwany net-billingiem został wdrożony w programie Mój Prąd 4.0 1 kwietnia 2022 roku.

Jeśli masz mikroinstalację fotowoltaiczną, możesz otrzymać cenne rozliczenie na podstawie ceny energii z Rynku Dnia Następnego. Ta oferta jest przeznaczona dla osób, które będą wykorzystywać wyprodukowaną przez siebie energię elektryczną do płacenia rachunków.

Co z tymi, którzy nie korzystają z nowego sposobu rozliczania?

Net metering, znany również jako system rabatowy

W starym systemie rozliczeniowym energia wyprodukowana przez macierz fotowoltaiczną jest najpierw wykorzystywana przez urządzenia domowe. Nadwyżka energii jest wysyłana z powrotem do sieci energetycznej. Energia ta jest śledzona za pomocą systemu rabatowego, który działa na zasadzie net-meteringu.

Właściciel małej instalacji o mocy do 10 kWp otrzyma 80% dodatkowej energii, a właściciel większego obiektu – 70%. Stary system może być wykorzystywany przez kolejne 15 lat, jeśli klient złoży wniosek do operatora sieci dystrybucyjnej do 31 marca 2022 roku.

Czwarta edycja programu „Mój Prąd” jest przeznaczona dla osób, które będą korzystać z nowego systemu rozliczeń netto, a także prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (czyli net meteringu) – ale tylko wtedy, gdy przejście na nowy system rozliczeń zostało zweryfikowane przez OSD.

Konieczność przejścia na nowy system rozliczeń to nie koniec zmian w programie. Główna zmiana polega na skupieniu się na samokonsumpcji energii, czyli wykorzystaniu wyprodukowanej energii „na miejscu”.

Zobacz również: Mój Prąd 5.0 – zobacz warunki dotacji na fotowoltaikę i pompy ciepła

Samodzielna konsumpcja energii

Czwarta wersja ma doprowadzić do zwiększenia produkcji energii elektrycznej, po którym nastąpi zmniejszenie jej zużycia. Zostanie to osiągnięte dzięki technologiom pozwalającym na krótkoterminowe magazynowanie energii w postaci ciepła lub poprzez procesy elektrochemiczne.

Jeśli inwestycja polega wyłącznie na instalacji fotowoltaicznej, w ramach programu „Mój Prąd 4.0” można otrzymać do 4 tys. zł.

NFOŚiGW radzi jednak wnioskodawcom, by rozważyli inne elementy, aby stworzyć bardziej efektywny zestaw domowych instalacji fotowoltaicznych. Umożliwi to magazynowanie energii elektrycznej (w akumulatorach lub w cieple), a także samokonsumpcję.

Jeśli zainwestujesz w kilka komponentów jednocześnie, twoja dotacja na panele słoneczne wzrośnie do 5 tys. zł.

Ci, którzy kupią urządzenia gromadzące energię i ciepło, które umożliwiają także inteligentne zarządzanie energią elektryczną, mogą ubiegać się o zwiększone dotacje.

Czym jest magazyn ciepła?

Osoby, które chcą kupić magazyn ciepła, mogą otrzymać dofinansowanie w wysokości do 5 000 zł. Jest to urządzenie, które pomaga zatrzymać wyprodukowane ciepło, np. zasobniki ciepłej wody zasilane pompą ciepła lub kotłem elektrycznym, albo zasobniki ciepłej wody użytkowej z grzałką elektryczną.

Urządzenia magazynujące ciepło, które nie wykorzystują do pracy energii elektrycznej z paneli słonecznych – takie jak zbiornik ciepłej wody i/lub bufor ciepła zasilany przez kocioł na paliwo stałe lub kocioł gazowy – nie są dotowane.

Czym jest magazyn energii?

Możesz otrzymać dofinansowanie w wysokości do 7,5 tys. zł, jeśli kupisz i zainstalujesz urządzenie do magazynowania energii. Urządzenie musi mieć pojemność co najmniej 2 kWh i być w stanie magazynować energię elektryczną wyprodukowaną przez instalację fotowoltaiczną. Cena za 1 kWh energii z urządzenia nie może przekroczyć 4 tys. zł.

Czym jest system zarządzania energią HEMS/EMS?

Domowy system zarządzania energią (HEMS) to system, który pomaga ci zużywać mniej energii w twoim domu. Robi to, upewniając się, że zużywasz odpowiednią ilość energii do tego, czego potrzebujesz.

EMS (energy management system) to system zarządzania energią w mikroinstalacji fotowoltaicznej. System ten umożliwia inteligentne sterowanie przepływem energii z twojej instalacji fotowoltaicznej do różnych miejsc. Dzięki temu systemowi można kontrolować bieżące zużycie energii przez urządzenia wykorzystujące energię elektryczną, magazynowanie energii elektrycznej lub ciepła oraz potrzeby związane z chłodzeniem.

Pojedyncze elementy, takie jak inteligentne gniazdka, nie kwalifikują się do My Current 4.0. Kwalifikują się tylko wtedy, gdy są częścią większego systemu, który zarządza energią w budynku (HEMS/EMS).

Możesz otrzymać do 7 500 zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na domowy system zarządzania energią (HEMS) lub system zarządzania energią (EMS). Całkowita kwota dofinansowania może wynieść nawet 20 500 zł. Czy chcesz ubiegać się o dotację z programu „Mój prąd 4.0